Wednesday, July 12, 2023

हाम्राे बुझाइ गलत भाे

माया काे आधार कथा हो

मायाकाे आधार बदर भाे

कुरा माया आधार भो

तिमिले खोजेकाे माया भन्दा

तिम्राे तिर तरिका सदर भो

मेराे माया मायाकाे आधार 

तिमिले साेचे भन्दा फरक भाे


मैले गर्ने माया तिमीलाइ

फिक्का लाग्याे किऽ 

कतै मेरे माया तिमिलाइ

धेरै फरक लाग्याे कि?


प्रश्नवाचक

धेरै फरक माया भाे

धेरै फरक साेचाइ भाे

जालीमाया भन्दा

हाम्राे बुझाइ गलत भाे ।


0 comments:

Post a Comment