Wednesday, May 17, 2023

A Poetry

एउटा कविता शान्ति को हो शान्ति कथा हो रमिता भो कथा कविता अनौठो अधोगति आत्महत्या अहिंसा भो मैले सोचेको साहित्य हो तपाईंहरुले सोचेको अनौठो औचित्य हो
0 comments:

Post a Comment